Brottsprevention med Nadim Ghazale

Tidigare i veckan fick vi möjligheten att lyssna till Nadim Ghazale som pratade om sina personliga erfarenheter som polis och flykting och gav oss insikter i integration och samhällstrygghet. Nadim Ghazale som talar om vågskålen mellan skyddsfaktorer eller krattare som han kallar dom, och riskfaktorer eller ogräs. Vikten av att bli sedd och inkluderad och […]

Medarbetardag Lumena Conecto

För snart en vecka sedan gick Lumena Conectos andra medarbetardag av stapeln🎉 Det var en fullspäckad dag som innehöll allt från återblickar av projektens intentioner och mål till hisspitchar av projektens följeforskare. Under dagen fick vi även ta del av deltagarberättelser och en fördjupning i de evidensbaserade metoder som delprojekten använder i sitt arbete med […]

Bättre lag bidrar till att fler får jobb

person på bro i skog

I Stockholms län bidrar projekten Lumena och Conecto till att 1600 personer ska få ett arbete och 1000 personer ska få kompetensutvecklingsinsatser. Projekten startades genom sju samordningsförbund i Stockholms län. Nu ska Finsam-lagen som styr förbunden ses över, och då får samordningsförbunden vara med och ge råd. Målet är att ge människor bättre stöd på […]

Välfärdsguiden hjälper dig att hitta rätt!

Välkommen till två länsgemensamma webbinarium, som Samordningsförbunden i Stockholms län arrangerar, om hur Välfärdsguiden fungerar och hur du lätt hittar rätt insatser! Under båda tillfällen får du träffa Välfärdsguidens redaktion och personer som använder verktyget i sitt arbete. Datum: 24 april och 31 maj Tid: 09:00-10:00 Anmälan och mer information (länk)

Föreläsning med Youth 2030 Movement om deltagarinkludering.

”Det är alltid vuxna som själva bestämmer när de vill ha ungas åsikter” På dagens kunskapsseminarium fick vi lyssna på Stina Scott från Youth 2030 Movement. Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna som arbetar för att öka ungas inflytande i demokratin. Unga vill vara delaktiga, föra fram […]

Egenmakt och inkludering

Lumena Conecto har åtagits sig det viktiga arbetet att öka våra deltagares inflytande och egenmakt. Vi har tagit med oss erfarenheter från tidigare insatser som arbetat med samma målgrupp. Utöver handledarnas arbete med att få deltagarna att äga sin livsplanering i sin väg till arbete och studier så ämnar Lumena Conecto även öppna dörrarna till […]

Nordiska IPS-konferensen 2024

Den 6 – 7 maj kommer den nordiska IPS-konferensen att gå av stapeln på Clarion Hotel i Stockholm. Jonas Andersson, delprojektledare Lumena Integrering av IPS psykosvården, kommer att föreläsa dag 1. IPS är en väletablerad metod som har gått från projektfas till att vara implementerad och integrerad i daglig drift. Övergången från projekt till permanenta […]

Jämställdhetsintegrering 2024–2027

Tidigare i veckan bjöd landshövding Anna Kinberg Batra in till lanseringen av den nya länsstrategin för jämställdhetsintegrering 2024–2027. Vid mötet presenterades strategins prioriteringar vilka adresserar de viktigaste jämställdhetsfrågorna för just Stockholms län. Med hjälp av strategin kan offentliga och privata organisationer få ett nytt fokus i sitt jämställdhetsarbete och vidta åtgärder som rekommenderas. Vid mötet […]

Rasism i arbetslivet – ett kunskapsseminarium med Kitimbwa Sabuni

Igår fick vi lyssna till Kitimbwa Sabuni som gav en överblick i vilka lagar och regler som gäller inom arbetslivet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med speciellt fokus på etnisk tillhörighet. Kitimbwa gav även praktisk vägledning i hur metoderna aktiva åtgärder och det rättighetsbaserade arbetssättet ska prägla verksamheten. Föreläsningen engagerade […]

God Jul önskar projektägaren!

Precis innan jul går vi ut med projektens första nyhetsbrev. Det har varit ett fartfyllt första halvår i Lumena och Conecto. De sju delprojekten har alla kommit i gång med sitt viktiga arbete att ge personer stöd till arbete och studier genom arbete i metoderna Supported Employment, Supported Education och Case management. Parallellt med det […]

Skip to content