Tillsammans formar vi ett mer inkluderandet samhälle

Vi har högt ställda mål i Lumena och Conecto. Vi ska stötta 1600 deltagare till 2025 och öka kompetensen kring metoder, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet hos alla som påverkar arbetsmarknadens utmaningar.  Utan våra kompetenta medarbetarteam, skulle det inte vara möjligt. Den 28 september samlades sjuttio medarbetare på Ingenjörshuset för en gemensam dag av inspiration, kunskapsdelning […]

Kick-start för Lumena Roslagen

”Det är fantastiskt att ESF gett oss 28 miljoner och med det möjligheten att stötta personer mot arbete och studier. Men vi kan inte förlita oss på deras resurser i evighet. Därför ska vi från start satsa på att få metoder och kunskaper in i ordinarie verksamheter.” Med den målbilden inledde Sophia Dahlgren, förbundschef i […]

Skip to content