15 okt – Inkludering på arbetsmarknaden

Mer info kommer… Föreläsare: Make Equal, https://makeequal.se/ (länk)Datum: 15 oktoberTid: 08:30 – 10:00Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

24 okt – IPS (individual placement and support)

Mer info kommer… Föreläsare: Jonas Andersson och Helena Jonsson, stor erfarenhet av metodarbetet och driver två olika IPS projekt inom Stockholms stad.Datum: 24 oktoberTid: 08:30 – 10:00Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund […]

1 okt – Återhämtning

Mer info kommer… Föreläsare: Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete, Stockholms universitet.Datum: 1 oktoberTid: 09:00 – 10:30Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och […]

26 sept – Kollektivt lärande och lärande organisationer

Mer info kommer… Föreläsare: Jon Ohlsson, professor vid Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik.Datum: 26 septemberTid: 09:00 – 10:30Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en […]

11 sept – Samverkansfärdigheter

Kunskapsseminarium kring utmaningar och framgångar i samverkan utifrån era perspektiv och det ni har sett i er forskning kring arbetsmarknadspolitik, fattigdom, sociala rättigheter, organisering av välfärdsstaten och aktivering. Föreläsare: Alexandru Panican, professor i socialt arbete, Örebro universitetDatum: 11 septemberTid: 08:30 – 10:00Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt […]

29 aug – Jämlikhetsdata – en introduktion

I denna föreläsning ger Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstads universitet, och Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare med fokus på antirasism, en översiktlig presentation av vad jämlikhetsdata innebär i teorin och i praktiken. Detta görs mot bakgrund av hur jämlikhetsdata praktiseras i andra länder och i Sverige och både i relation till den pågående debatten om frågan […]

11 juni – Erfarenhetsutbyte av förändringsarbete utifrån BIP-studien

Välkommen chefer/ledare/verksamhetsutvecklare/ledande befattningar till ett tillfälle för kollektivt lärande kring BIP studien. Erfarenhetsutbyte relaterat till förändringsarbete utifrån BIP-studiens resultat. Conecto har och kommer att utbildat en mängd organisationer i Stockholms län och erbjuder ett tillfälle för er ledare som valt att arbeta utifrån BIP att träffas och utbyta erfarenheter. Tema för mötet är organisatoriskt lärande. […]

11 juni – Kunskapsseminarium i suicidprevention

Seminariet riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor. Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och expert inom området självmordDatum: 11 juniTid: 9:00 – 10:30 (inklusive frågor)Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och […]

28 maj – Hur kan vi förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet?

Det finns ingen enskild förklaring till varför vissa barn och unga utvecklar normbrytande beteende eller börjar begå brott, men det vi vet från forskning är vilka riskfaktorer som kan påverka barns utveckling negativt och öka risken för kriminalitet.I många fall är samverkan med andra aktörer, som polis, skola, hälso- och sjukvården och civilsamhället avgörande för […]

7 maj – Kunskapsdag om arbetsgivararbete utifrån metoden MD1

Välkommen till en kunskapsdag i Matchning från dag 1 och metodens förhållningssätt – alla är matchningsbara.  Metodskaparen Ayse Andersson kommer att gå igenom allt ifrån kartläggning och arbetsmarknadsanalys till strategiskt arbete med arbetsgivare och vikten av teamarbete kring både arbetssökande och arbetsgivare.  Metoden har visat sig vara framgångsrik i matchningsarbetet för personer som bedöms vara långt ifrån arbetsmarknaden.  Föreläsare är Ayse […]

Skip to content