Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD

Vad är PTSD och hur kan det ta sig uttryck? Hur kommer det sig att sjukdomen kan debutera långt efter att traumatiska händelser skett? Frida Johansson Metso kommer bland annat lyfta exempel på hur gott samarbete mellan vården och andra aktörer runt den traumatiserade klienten kan påskynda återhämtning.
Föreläsare: Frida Johansson Metso, samordnare på Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering och Röda Korsets Högskola
Datum: 10 oktober
Tid: 09.00-10.00 frågestund 10.00-10.30

 

Inbjudan PTSD 10 oktober (PDF)

Skip to content