Erfarenhetsutbyte av implementeringsarbete utifrån BIP-studien.

Kompetensutvecklingsprojektet Conecto välkomnar er chefer/ledare/verksamhetsutvecklare/ledande befattningar till ett tillfälle för kollektivt lärande kring BIP studien.

Erfarenhetsutbyte relaterat till implementering av arbete utifrån BIP-studiens resultat. Conecto har och kommer att utbildat en mängd organisationer i Stockholms län och erbjuder nu ett tillfälle för er ledare som valt att arbeta utifrån BIP att träffas och utbyta erfarenheter.
Mötet leds av Conectos BIP-utbildare och sakkunnig, Christina Matteoni och Stefan Cepeda, projektledare Conecto.

Datum: 11 april
Tid: 10.00-11.30
Plats: digitalt via Zoom, du får länken på mail dagen innan.

Mötesledare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP. Stefan Cepeda, projektledare Conecto.

Kompetensutvecklingsprojektet Conecto är medfinansierad av Europeiska Unionen och har som mål att bidra med kompetensutveckling för att bidra till/arbeta för en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad.

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Skip to content