Välkommen chefer/ledare/verksamhetsutvecklare/ledande befattningar till ett tillfälle för kollektivt lärande kring BIP studien.
Erfarenhetsutbyte relaterat till förändringsarbete utifrån BIP-studiens resultat. Conecto har och kommer att utbildat en mängd organisationer i Stockholms län och erbjuder ett tillfälle för er ledare som valt att arbeta utifrån BIP att träffas och utbyta erfarenheter. Tema för mötet är organisatoriskt lärande.
Datum: 11 juni
Tid: 10.00-11.30
Plats: digitalt via Zoom, du får länken på mail dagen innan.
Mötesledare: Conectos BIP-utbildare och sakkunnig Christina Matteoni. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP. Ottilia Liljeberg, processledare Lumena Conecto
Kompetensutvecklingsprojektet Conecto är medfinansierad av Europeiska Unionen och har som mål att bidra med kompetensutveckling för att bidra till/arbeta för en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.