NPF Workshop del 2

Fördjupning NPF 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ofta kallat npf) är överrepresenterade i sammanhang kopplat till svårigheter i skola eller arbete, såsom problematisk skolfrånvaro eller arbetslöshet. Riksförbundet Attention föreläser om npf via Conecto den 13 februari. De lyfter frågor som vad innebär npf och hur kan det påverka en persons möjligheter till studier eller arbete? Och vad kan vi som möter denna målgrupp göra bättre för att underlätta en positiv skolgång och ett hållbart arbetsliv?

Conecto erbjuder fördjupande workshops på temat npf till er som arbetar inom Lumena. Vi kommer vid två tillfällen träffas i operativa workshops för att få verktyg och kunskap i bemötandet med personer som har npf. Vi fokuserar på att utveckla processer som bygger på social hållbarhet och går hand i hand med projektets metoder (SE, CM, SEd). Begreppet npf är mångfacetterat, vad ingår egentligen i begreppen och hur skiljer det sig i bemötande?
Workshopledare: Johanna Lidefelt, BUP projektmedarbetare Novum, och Paolo Aguilar Soto, Vuxenpsykiatrin projektmedarbetare Novum och Susan Korsman, delprojektledare Lumena Novum Stockholm stad.
Fokus: Vägar inom vården, anpassningar och hjälpmedel.
2 tillfällen som bygger på varandra, så delta gärna på båda!
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Om du får förhinder, vänligen hör av dig till conetco@haninge.se för att avboka din plats så den kan gå vidare till någon annan.
Datum: 16 april
Tider: 9.00 – 11.30 
Plats: Återkommer om plats
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Skip to content