NPF - Fördjupande workshop

Conecto vill erbjuda intresserade till ett fördjupningstillfälle/workshop kring temat NPF.
Under detta tillfälle erbjuder vi en fysisk halvdag i samarbete med organisationen Demokratipiloterna och deras Arvsfondsprojekt ”Lyssna på oss!”.
 
Obs! Begränsat antal platser.
Om efterfrågan blir stor så anordnas ytterligare en workshop den 23 maj kl 08.30-12.00.
 
Workshopen leds av utbildare som själva tillhör målgruppen. Fokus i denna fördjupande workshop kommer att ligga på bemötande med nedanstående innehåll:
  • Skillnader mellan afabs och amabs** med autism, NPF och eller adhd.
  • Historik, siffror och fakta utifrån afabs med autism/adhd/NPF.
  • Utbildarna berättar om egna erfarenheter
  • Diskussioner och grupparbeten utifrån bland annat scenarier.
(Afab = assigned female at birth Amab = assigned male at birth)
 
Datum: 16 maj
Tider: 08.30 – 12.00
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Skip to content