Varför behövs Supported Education (SEd)?

SEd är en metod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan och som vill lyckas med sina studier.

Metoden innebär individanpassat stöd för att nå utbildningsmålen genom t.ex. akademiskt stöd, mentorskap, rådgivning och andra resurser för att stötta individen i att övervinna hinder och framgångsrikt genomföra sin utbildning. Målet är att främja inkludering och ge lika möjligheter för personer med olika behov att delta och lyckas inom utbildningssystemet. SEd är en metod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan och som vill lyckas med sina studier.

Metoden kan användas för att utveckla ett förstärkt stöd till elever som riskerar att inte påbörja eller slutföra gymnasiestudier likväl som för de som senare i livet behöver kompetensutveckling genom studier för tillträde, fotfäste och fortsatt karriär på en modern och föränderlig arbetsmarknad.

Metoden innebär individanpassat stöd för att nå utbildningsmålen
genom t.ex. akademiskt stöd, mentorskap, rådgivning och andra
resurser för att stötta individen i att övervinna hinder och framgångsrikt
genomföra sin utbildning.

Målet är att främja inkludering och ge lika möjligheter för personer med
olika behov att delta och lyckas inom utbildningssystemet.

Detta tillfälle är inte enbart för dig som arbetar direkt med metoden som verktyg utan även för dig som på något sätt möter människor som vill närma sig arbete eller studier.


Föreläsare: 
Annika Bostedt och Åke Nilsson från Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH)

Datum: 21 mars
Tid: 08.30-10.00

Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mejl dagen före.

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Skip to content