Nätverksträff Lumena BIP

Ett uppföljande tillfälle för er inom Lumena som deltagit i hela utvecklingspaketet som erbjuds inom Conecto: Kunskapsdag i BIP samt BIP i praktiken.

Utbildare: 
Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
 
Datum: 23 april
Tid: 09.00-11.00
Plats: Vi återkommer om plats
 
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Skip to content