Rasism i arbetslivet

Alla offentliga aktörer bär ett gemensamt och enskilt ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och realiseras utan åtskillnad på grund av exempelvis etnisk tillhörighet, kön eller funktionsnedsättning.

Därför har offentliga aktörer en skyldighet mot rättighetsbärarna, dvs. brukarna, att motverka diskriminering i verksamheten. Som arbetsgivare har offentliga aktörer också en skyldighet mot sina anställda att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt är den av FN rekommenderade metoden för att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i pågående verksamhet och förhindra diskriminering av rättighetsbärare. Aktiva åtgärder kallas de insatser som diskrimineringslagen förordar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Kunskapsseminariet ger en interaktiv vägledning till hur de två metoderna implementeras i praktiken med speciellt fokus på diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Kitimbwa Sabuni har två decenniers erfarenhet av att arbeta som organisationsutvecklare med inriktning på mångfald, jämlikhet och inkludering. Han är författare till flera böcker och artiklar som rör rasism i organisationen som bl. a. Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg.

Föreläsare: Kitimbwa Sabuni, utbildningsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Datum: 24 januari

Tid: 09.00-10.30

Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mejl dagen före.

Skip to content