Lågaffektivt bemötande

Detta kunskapsseminarium fokuserar på att introducera kunskapen om lågaffektivt bemötande, en metod som betonar en lugn och förtroendefull kommunikation.

Föreläsningen kommer att beröra frågor som:
• Varför är ett lågaffektivt bemötande så viktigt i arbetet med att stötta personer med särskilda behov att komma ut i arbete och studier?
• Hur kan lågaffektivt bemötande vara effektivt i förhållande till ett stressigt arbetsliv?
• Vad och varför är det viktigt för handledare/handläggare som arbetar på Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen/Socialtjänst att ha med lågaffektivt bemötande i sitt arbete?

Föreläsare är George Rein, handledare, föreläsare och leg.psykolog med KBT-inriktning. Georg har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvården.

Föreläsare: George Rein

Datum: 25 april

Tid: 08.30 – 10.00

Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mejl dagen före.

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Skip to content