Hur kan vi förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet?

Det finns ingen enskild förklaring till varför vissa barn och unga utvecklar normbrytande beteende eller börjar begå brott, men det vi vet från forskning är vilka riskfaktorer som kan påverka barns utveckling negativt och öka risken för kriminalitet.
I många fall är samverkan med andra aktörer, som polis, skola, hälso- och sjukvården och civilsamhället avgörande för att nå resultat. De mindre, men samordnade, insatserna som erbjuds tidigt vid en ogynnsam utveckling, kan resultera i att större och mer kostsamma insatser helt kan undvikas.
 
Föreläsaren Nadim Ghazale har under större delen av sitt yrkesliv specialiserat sig på brottsförebyggande arbete och har arbetat som polis i 17 år. Tidigare i år lämnade han sin roll inom polisen och han är idag verksamhetschef över nattvandring.nu.
Under detta kunskapsseminarium kommer Nadim att prata om vad som skapar kriminalitet och hur sätter vi in eller förstärker befintliga skyddsfaktorer som föräldrastöd och tidiga insatser från exempelvis hälso-och sjukvård. Nadim kommer också prata om vikten av samverkan i brottsförebyggande syfte mellan socialtjänst, polis, skola, hälso-och sjukvård, fritid och civilsamhälle för att vända en negativ utveckling.
 
Om föreläsaren:
Nadim Ghazale föddes 1983 i Libanon och kom till Sverige 1990. Nadim har arbetat som polis i 17 år, men 2024 lämnade han sin roll inom polisen och idag är han verksamhetschef över nattvandring.nu.
 
Nadim är en prisbelönt debattör och en viktig röst för vår samtid. Han talar med kunskap och engagemang samt ger verktyg och syfte där målet är kollektiv trygghet, rättvisa och jämlikhet. Han beskriver dessa samhällskomponenter som livsviktiga för ett inkluderande, tryggt och socialt hållbart samhälle. Något som egentligen borde vara självklart men som inte alls är det idag.
 
Föreläsare: Nadim Ghazale nadimghazale.com (länk)
Datum: 28 maj
Tid: 09.00-10.00
Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan.
Nadim Ghazale
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.