Jämlikhetsdata – en introduktion

I denna föreläsning ger Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstads universitet, och Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare med fokus på antirasism, en översiktlig presentation av vad jämlikhetsdata innebär i teorin och i praktiken. 
Detta görs mot bakgrund av hur jämlikhetsdata praktiseras i andra länder och i Sverige och både i relation till den pågående debatten om frågan och olika aktörer som redan använder sig av jämlikhetsdata.
 
Föreläsare: Kitimbwa Sabuni och Tobias Hübinette
Datum: 29 augusti
Tid: 09:00 – 10:30
Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan.
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Skip to content