BIP i praktiken

Välkommen till nästa steg i arbetet med BIP.
Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien.
 
  • Målgrupp för detta tillfälle är projektmedarbetare från Lumena.
  • Begränsat antal platser!

 

Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.

Datum: 12 december
Tid: 09:00-16.00 Fika serveras från 08:30.
Plats: Lustikulla (länk). Liljeholmsvägen 18, Stockholm
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Skip to content