BIP i praktiken

BIP i praktiken följer efter Kunskapsdagen i BIP. Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien.

  • Begränsat antal platser per tillfälle!
  • Det är kostnadsfritt att delta!


Utbildare: Christina Matteoni,
arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.

Förankringsmöte:

För anmälan krävs ett planerat eller genomfört förankringsmöte med chefer och ledningsgrupp i din organisation.

Är ni intresserade av att höra mer och boka in ett förankringsmöte?

Kontakta Stefan Cepeda, projektledare ESF-projektet Conecto, stefan.cepedagajardo@haninge.se

Se datum och plats nedan:

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Skip to content