DELPROJEKTEN
Delprojektledare
Bild av Soraya Tapia Karlsson

Soraya Tapia Karlsson

Anmäl ditt intresse nedan:

Lumena Conecto Östra Södertörn

Vad kan vi göra för dig?

Vi är redo för att göra skillnad. Vi har erfarna medarbetare, vana vid att göra det lilla extra. Idag ger de stöd inom ramen för metoderna Supported Employment och Case Management. Under hösten utbildar vi medarbetarna i Supported Education. Det hjälper oss att stötta människor som vill komma ut i arbete genom utbildning.

Soraya Tapia Karlsson, projektledare Lumena Östra Södertörn i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Från ett läge till ett annat.

Målet för alla våra stödsökande är att hitta vägen till ett hållbart arbetsliv eller studier. Tillsammans med dig skapar vi möjligheter att komma ut i arbete eller studier utifrån dina önskningar och förmågor.

Vem riktar vi oss till?

Vi riktar oss till dig som är:

  • Mellan 16 och 64 år 
  • Bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö.
  • Behöver stöd att få och behålla ett arbete eller börja studera.

 

Hur arbetar vi?

Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som du har behov av för att ta dig till arbete eller studier. Några exempel på de vi samarbetar med är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och den kommun du tillhör.

Vi har kunskap och erfarenhet av myndigheter och organisationer som är till hjälp för dig. Det ger oss möjlighet att ge dig ett anpassat stöd.

Våra metoder

Vi jobbar med metoderna Supported Employment, Case management och Supported Education.

  • Supported Employment, SE, ger dig stöd i att finna, få och behålla arbete.
  • Supported Education, SEd, hjälper dig att lyckas med dina studier.
  • Case management, CM, ger dig stöd inom alla områden i livet. Du får möjlighet att påverka din livskvalitet. Målet är att ge dig en meningsfull vardag, att du kan försörja dig själv och vara en del av samhället.

Som stödsökande får du en egen handledare. Du kan få stöd av flera personer och metoder samtidigt.

Vad händer när vi får kontakt?

Vi tar kontakt med dig via telefon för en första kontakt. Sedan bjuder vi in till ett möte där du får veta mer om projektet och vilket stöd vi kan erbjuda. Om det är intressant för dig har vi en period där vi lär känna varandra. Vi kartlägger dina förmågor, drömmar, önskemål och behov så att du kan börja arbeta eller studera. När det är klart gör vi en plan tillsammans med dig.

Hur vi arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Vi har kompetens med fokus på dessa frågor. Vi arbetar strukturerat och medvetet för att ifrågasätta normer. På så sätt skapar vi en inkluderande arbetsmarknad.

 

Lumena Östra Södertörn är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Vårt fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad: Det sker genom en kombination av kompetensutveckling inom offentlig sektor och individuellt stöd till medborgare.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.