DELPROJEKTEN
Delprojektledare

Christer Rindensbacher

Anmäl ditt intresse nedan:

Lumena Roslagen

Lumena Conecto Roslagen

Vad kan vi göra för dig?

Vi kan stödja dig i de små stegen från ett läge till ett annat genom personcentrerade metoder. Det finns en plats för alla, vissa behöver bara lite extra stöd att ta nästa steg. När du känner att inget annat hjälper prova Lumena! Vi lyssnar på de som behöver stödet, de vet bäst vad de vill och behöver.

Christer Rindensbacher, projektledare i Lumena Roslagen.

Från ett läge till ett annat.

Kort beskrivning av de regionala projekten Lumena och Conecto

Målet för alla våra stödsökande är att hitta vägen till ett hållbart arbetsliv eller studier. Tillsammans skapar vi möjligheter för dig att rusta dig och närma dig arbete eller studier, utifrån dina önskningar och förmågor.

Vem riktar vi oss till?

Vi riktar oss till dig som inte hittar rätt stöd hos ordinarie verksamheter hos stat eller kommun och är mellan 16 – 64 år samt bor i Täby, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm eller Österåkers kommun. Målet är att du ska få rätt stöd för att ta ett eller flera steg närmare ett arbete, eller studier.

Hur arbetar vi?

Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som du har behov av för att ta de steg som leder mot arbete eller studier. Några exempel på de vi samarbetar med är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vårdgivare och den kommun du tillhör.

Vi som arbetar i projektet har kunskap och erfarenhet av myndigheter och organisationer som kan vara till hjälp för dig. Det ger oss möjlighet att ge dig ett anpassat stöd.

Våra metoder

Som stödtagare får du en egen arbetscoach som arbetar enligt de personcentrerademetoderna Supported Employment och Case management. Vi är även inspirerade den danska studie som brukar benämnas BIP. Där betonas vikten av att vi som möter deltagare tror på att deltagaren kan nå arbetsmarknaden.

  • Supported Employment, SE ger dig stöd i att finna, få och behålla arbete. För dig som har målet att studera använder vi den motsvarande metoden supported education, Sed. Vi fokuserar på ett steg i taget, i din egen takt. Varje steg räknas!
  • Case managment, CM ger dig stöd inom olika områden i livet. Det kan handla om att få en fungerande vardag, rutiner och kontakter med andra stödfunktioner som till exempel vårdkontakter och boendestöd med flera.

 

Vad händer när vi får kontakt?

Du kontaktar det myndighetsgemensamma samverkansteamet som bjuder in dig in till ett möte där du får veta mer vilket stöd som finns och vad projektet kan erbjuda.

Startar du i projektet kommer du bli tilldelad en arbetscoach och ni börjar med att lära känna varandra och tillsammans kartlägger vi dina förmågor, drömmar, önskemål och behov så att du kan ta ett, eller flera steg närmare arbete, eller studier. När kartläggningen är klar gör vi en plan tillsammans med dig för ditt nästa steg.

Hur kommer jag med i projektet?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller din kommun. Du kan också anmäla dig själv via länken ”Anmälan Roslagen” på den här sidan.

Hur vi arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Vi arbetar strukturerat och medvetet för att ifrågasätta normer. På så sätt skapar vi en inkluderande arbetsmarknad.

Lumena Roslagen är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Vårt fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad: Det sker genom en kombination av kompetensutveckling inom offentlig sektor och individuellt stöd till medborgare.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Anmäl ditt intresse nedan:

SLUT PÅ SIDAN
Skip to content