DELPROJEKTEN
Delprojektledare

Tony Danho

Lumena Samsund

Vad kan vi göra för dig?

Vi har en representant från Arbetsförmedlingen, en från Järfälla, en från Upplands-Bro och två från Sundbyberg. Vår gemensamma visionen är att minska ekonomisk utsatthet och underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden

Tony Danho, delprojektledare Lumena Samsund

Från ett läge till ett annat.

Målet för alla våra stödsökande är att hitta vägen till ett hållbart arbetsliv eller studier. Tillsammans med dig skapar vi möjligheter att komma ut i arbete eller studier utifrån dina önskningar och förmågor.

Vem riktar vi oss till?
Vi riktar oss till dig som är mellan 16 och 64 år och bor i Sundbyberg, Upplands-Bro eller Järfälla och behöver stöd för att få och behålla ett arbete eller börja studera.

Hur arbetar vi?
Vi samarbetar med de myndigheter och organisationer som du har behov av för att ta dig till arbete eller studier. Några exempel på de vi samarbetar med är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och den kommun du tillhör.

Vi har kunskap och erfarenhet av myndigheter och organisationer som är till hjälp för dig. Det ger oss möjlighet att ge dig ett anpassat stöd. Extra viktiga samarbetspartners för oss på Samordningsförbundet Samsund är lokala arbetsintegrerade sociala företag, civilsamhället, skolor och arbetsgivare.

Våra metoder
Vi jobbar med metoderna Supported Employment, Case management och Supported Education.

Supported Employment, SE, ger dig stöd i att finna, få och behålla arbete.

Supported Education, SEd, hjälper dig att lyckas med dina studier

Case management, CM, ger dig stöd inom alla områden i livet. Du får möjlighet att påverka din livskvalitet.

Målet är att ge dig en meningsfull vardag, att du kan försörja dig själv och vara en del av samhället. Som stödsökande får du en egen handledare. Du kan få stöd av flera personer och metoder samtidigt.

Vad händer när vi får kontakt?
Vi tar kontakt med dig via telefonen först. Sedan bjuder vi in till ett möte där du får veta mer om projektet och vilket stöd vi kan erbjuda. Om det är intressant för dig har vi en period där vi lär känna varandra. Vi kartlägger dina förmågor, drömmar, önskemål och behov så att du kan börja arbeta eller studera. När det är klart gör vi en plan tillsammans med dig.

Hur vi arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Vi har kompetens med oss in i projektet. Vi arbetar strukturerat och medvetet för att ifrågasätta normer. På så sätt skapar vi en inkluderande arbetsmarknad.

Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett alltför vanligt hinder för personer att arbeta. Vi ställer sju frågor om våld i nära relationer till dig som deltagare. Vi har ett kontaktnätverk med kvinnojourer och kommunernas team mot våld i nära relationer om du har behov av det.

Kort beskrivning av de regionala projekten Lumena och Conecto

Lumena Samsund är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Vårt fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad: Det sker genom en kombination av kompetensutveckling inom offentlig sektor och individuellt stöd till medborgare.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Skip to content