DELPROJEKTEN
Delprojektledare

Annette Hedlin

Anmäl ditt intresse här:

Din Tur HBS

Din Tur Lumena HBS

Vad kan vi göra för dig?

Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns idag.

Annette Hedlin, delprojektledare Din Tur Lumena

Från ett läge till ett annat.

Målet för alla våra stödsökande är att hitta vägen till ett hållbart arbetsliv eller studier. Tillsammans med dig skapar vi möjligheter att komma ut i arbete eller studier utifrån dina önskningar och förmågor.

Vem riktar vi oss till?
Din tur är ett stöd för dig som är mellan 16-29 år och vill hitta din väg till arbete eller studier.

Syftet med projektet är att nå alla unga i Huddinge, Botkyrka och Salem som inte känner att de har fått rätt eller tillräckligt med stöd för att kunna studera eller jobba och komma vidare i livet.

Vad händer när du kontaktar oss?
Du erbjuds ett första möte med en samordnare i teamet. Detta kan ske i vår lokal på Lunastigen 7 i Huddinge eller på en annan plats som vi kommer överens om t.ex. nära där du bor.
Kanske kan du redan då komma fram till att du vill delta i någon aktivitet eller boka ett uppföljande möte.

Hur arbetar vi?
Vi är ett team om sju samordnare som är beredda att lyssna på dig och ge dig förutsättningar att själv göra din utvecklingsresa precis på det sätt du vill och behöver. Vi erbjuder oss att följa med en bit på resan genom att till exempel samordna de kontakter och resurser du behöver från arbetsförmedling och utbildningsverksamheter, arbetsgivare eller vården.

Våra metoder
Vi jobbar med metoderna Supported Employment, Case management och Supported Education.

Supported Employment, SE, ger dig stöd i att finna, få och behålla arbete.

Supported EducationSEd, hjälper dig att lyckas med dina studier.

Case management, CM, ger dig stöd inom alla områden i livet. Du får möjlighet att påverka din livskvalitet. Målet är att ge dig en meningsfull vardag, att du kan försörja dig själv och vara en del av samhället.

Som stödsökande får du en egen handledare. Du kan få stöd av flera personer och metoder samtidigt.

Vad händer när vi får kontakt?
Vid första mötet får berätta om dina tidigare erfarenheter, dina styrkor och vad du vill göra i livet. Du och din samordnare pratar sen om vilka aktiviteter som skulle kunna passa dig och din plan framåt. Vilka aktiviteter det kan vara är individuellt. Det kan till exempel vara att hitta en praktikplats, stöd att komma igång med studier eller lotsa dig till fritidsaktiviteter som du mår bra av.

Hur vi arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns idag.

Kort beskrivning av de regionala projekten Lumena och Conecto

Projektet Din Tur är en del av ESF-projektet Lumena som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer. Målet är att ge deltagarna ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserademetoderna SE, SEd och CM. 

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Skip to content