DELPROJEKTEN
Delprojektledare
Bild av Anna Östman

Anna Östman

Lumena SUVS

Vad kan vi göra för dig?

Vi arbetar i de personcentrerade metoderna Supported Employment, Case management och Supported Education. Deltagaren kan få stöd av både Case management och Supported Employment samtidigt. Alla medarbetare har erfarenhet av de olika myndigheter och organisationer som berör olika behov.

Anna Östman, delprojektledare Lumena Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna.

Från ett läge till ett annat.

Målet för alla våra deltagare är att hitta sin väg till ett hållbart arbetsliv eller studier.

Oavsett hinder, jobbar vi tillsammans med deltagaren och nätverket för att skapa möjligheter nå målen.

Vad behöver du för att kunna arbeta eller studera?

Vi erbjuder ett personligt stöd till personer mellan 16 och 64 år och som bor i Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna.

Vi samarbetar med de aktörer deltagaren har behov av för att börjar arbeta eller studera. Det kan handla om samarbete med till exempel arbetsgivare, skolor, civilsamhället, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården och andra aktörer som behövs för att skapa en hållbar återgång i arbete. Vi skapar gärna nya samarbeten utefter de behov våra deltagare har.

Medarbetarna i vårt delprojekt har kunskap och erfarenhet av de myndigheter och organisationer som är till hjälp för den som behöver stöd för att komma igång med arbete eller studier.

Upplägget innebär att vi har möjlighet att ge ett brett, anpassat stöd.

Hur jobbar vi med metoderna?

Vårt arbetssätt utgår från metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management samt lärdomarna i forskningsstudien BIP.

Deltagaren får en personlig handledare med kunskap i metoderna ovan. Tillsammans kartläggs deltagarens önskemål vad gäller arbete och studier samt kompetenser och förutsättningar för arbete. Därefter skapas en plan för samarbetet med mål, delmål och aktiviteter. Deltagaren och handledaren arbetar framåt tillsammans mot målet arbete och eller studier. Anpassningar av planen och aktiviteterna görs när helst det behövs.

Samarbetet mellan deltagaren och handledaren är relationsberoende. Det innebär att stor vikt läggs vid ett gott bemötande och att skapa en god allians för att kunna samarbeta på allra bästa sätt för varje deltagare.

Vid behov kan deltagaren få stöd av flera personer samtidigt och behövs det använder vi olika metoder och insatser parallellt.

Metoder

Supported Employment, SE Innebär att deltagaren får stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Tillsammans letar deltagaren och handledaren efter en passande arbetsplats,  ett arbete som tar tillvara deltagarens motivation och förmågor. De undersöker behov av anpassningar av arbetsplatsen och stöttar även arbetsgivare att kunna ta emot deltagaren på ett hållbart sätt för båda parter. Arbetet sker alltid på deltagarens villkor.

Supported Education, SEd metoden påminner om supported employmnet men handlar om att finna, få och behålla en studieplats. Stöd ges både innan och under studierna och har visat sig vara är en framgångsrik metod för att hjälper personer att lyckas med sina studier.

Case management, CM En case manager följer deltagaren i olika sammanhang, ordnar tider och bokar möten med myndigheterna och vården. Även om arbete och studier är slutmålet, arbetar case managern inte enbart mot arbete. Här ges ett holistiskt stöd för att olika delar i livet ska fungera. Det kan handla om att få en fungerande vardag, rutiner och kontakter med andra stödfunktioner som till exempel vårdkontakter och boendestöd med flera.

Hur arbetar vi med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering?

Medarbetarna har kompetens om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som de tar med sig in i det personnära arbetet. Det innebär att medarbetarna är medvetna om arbetslivets utmaningar på området och vi arbetar kontinuerligt med reflektioner för att i ifrågasätta normer både hos andra parter och hos oss själva i arbetet. Vi arbetar strukturerat och medvetet för att våga ifrågasätta normer och för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.

Kort beskrivning av de regionala projekten Lumena och Conecto

Lumena SUVS är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Vårt fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad: Det sker genom en kombination av kompetensutveckling inom offentlig sektor och individuellt stöd till medborgare.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Delprojektledare
Bild av Anna Östman

Anna Östman

Skip to content