Vi har högt ställda mål i Lumena och Conecto. Vi ska stötta 1600 deltagare till 2025 och öka kompetensen kring metoder, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet hos alla som påverkar arbetsmarknadens utmaningar.  Utan våra kompetenta medarbetarteam, skulle det inte vara möjligt.

Den 28 september samlades sjuttio medarbetare på Ingenjörshuset för en gemensam dag av inspiration, kunskapsdelning och nätverkande. Vi blickade bakåt och framåt. Processledarna Hanna Zaid och Ottilia Liljeberg var moderatorer, som tillsammans med projektledarna Maria Reed och Stefan Cepeda gav en uppdatering av allt som är på gång.

”Flera spännande föreläsningar sker under hösten, så håll utkik på hemsidan. På plats finns stödstrukturer, en regional och en strategisk styrgrupp. Dessutom är forskarna snart i gång och utvärderarna ligger i startgropen. Vi har kommit en bit på väg när det gäller metodarbete, utbildningar och styrning av projektet, nu är det bara att köra”, sa Stefan Cepeda, projektledare för Conecto.

”Det finns en plats för alla, för vissa tar det bara lite längre tid”

Den meningen var starten på Johanna Thagemarks inspirationspass kring metoderna och ambitionerna runt dem. Johanna är utvecklingsledare i Samordningsförbundet HBS och har ett förtroendeuppdrag för metoden Supported Employment i Sverige.

”Alla har en plats, men ibland tar lite längre tid, den meningen har vi lånat av en av Conectos första föreläsare, Annica Malm. Det är en princip och en värdegrund som ska genomsyra arbetet i projekten. Alla har drömmar, alla har rätt att få drömma. Vårt uppdrag är att stötta deltagarna mot deras mål”, sa Johanna.

Johanna riktade ljuset på att det är skillnad på att säga att alla är välkomna och att handla därefter. Ofta är vi duktiga på att kartlägga hinder.

”Vi behöver bli lika bra på att skapa konkreta handlingsplaner. Vi  kan alla jobba mer med jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Vi ska vara inkluderande, men ibland kan andra verksamheter krocka med våra visioner. Det är en utmaning som finns i samordningsförbundsvärlden. Man kanske vill samverka, men det saknas kunskap om hur det ska ske”

Det var ett fint startskott för hela projektet. Här och nu startade medarbetarna en gemensam reflekterande process kring hur vi arbetar med inkludering och hur vi efterlever arbetet med det.

 

Skip to content