Conecto

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar. Conecto fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Kalendarium
utbildningar

Tipslåda

Lämna gärna tips och önskemål på föreläsningar och seminarier i vår tipslåda.

Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag uppge mitt personnummer?

Svar: Conecto är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och vi behöver samla in personnummer för att rapportera till ESF och SCB. Detta för att säkerställa att det är unika deltagare och att projektutföraren inte registrerar andra som inte deltagit. Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Svar: Conecto är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och vi behöver redovisa hur många deltagare som har tagit del av våra kompetensutvecklingsinsatser, också i form av nedlagda timmar. Detta måste rapporteras till ESF och SCB. Detta för att säkerställa att det är unika deltagare och att projektutföraren inte registrerar andra som inte deltagit. Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Svar: Ja det är helt kostnadsfritt att delta i Conectos kompetensutveckling. Conecto finansieras av Europeiska socialfonden och har som mål att bidra till en mer inkluderande och jämlik arbetsmarknad.