Conecto

Conectos kompetensutveckling vänder sig till dig som arbetar i:

Kommuner i Stockholms län

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Region Stockholm

Privat företag som arbetar på uppdrag av offentlig sektor

Conecto vänder sig till dig som arbetar i verksamheter med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och som på ett eller annat sätt bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad. Conecto erbjuder breda kännedomsföreläsningar, fördjupade kompetenshöjande workshops och handledning/processledning inom ett antal olika teman.

Conecto är medfinansierad av Europeiska Unionen och har som mål att bidra med kompetensutveckling för att bidra till/arbeta för en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad.

Här finns en folder med övergripande information om vad Conecto erbjuder inom kompetensutveckling.
Vi hoppas att den kan vara till hjälp att utröna lokala kompetensbehov hos era lokala parter.

Conecto kompetensutveckling – folder

Kalendarium
utbildningar

Tipslåda

Lämna gärna tips och önskemål på föreläsningar och seminarier i vår tipslåda.

Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag uppge mitt personnummer?

Svar: Conecto är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och vi behöver samla in personnummer för att rapportera till ESF och SCB. Detta för att säkerställa att det är unika deltagare och att projektutföraren inte registrerar andra som inte deltagit. Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Svar: Conecto är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och vi behöver redovisa hur många deltagare som har tagit del av våra kompetensutvecklingsinsatser, också i form av nedlagda timmar. Detta måste rapporteras till ESF och SCB. Detta för att säkerställa att det är unika deltagare och att projektutföraren inte registrerar andra som inte deltagit. Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Svar: Ja det är helt kostnadsfritt att delta i Conectos kompetensutveckling. Conecto finansieras av Europeiska socialfonden och har som mål att bidra till en mer inkluderande och jämlik arbetsmarknad.

Skip to content