Våra metoder

Vi använder oss av metoder som är evidensbaserade. De är vetenskapligt belagda och fungerar väl på våra målgrupper.

Supported employment, SE

SE är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Metoden riktar sig framför allt till personer med funktionsnedsättning och som behöver stöd för att börja arbeta eller studera.

Den stödsökande får stöd i att finna, få och behålla arbete. Vi letar efter rätt arbetsplats och ett arbete som tar tillvara på den stödsökandes motivation och förmågor. Dessutom arbetar vi för att anpassa arbetsplatsen efter den stödsökandes behov. Arbetet ska ske på den stödsökandes villkor.

Supported Education, SEd

Sedan 1980-talet har ”Choose-get-keep”- modellen används som en del av psykiatrisk rehabilitering riktat mot studier och idag är Supported Education en evidensbaserad metod som hjälper personer med psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning.

 

Case management, CM

En case manager följer med den stödsökande i olika sammanhang, ordnar tider och bokar möten med myndigheterna och vården. Den stödsökande står i centrum. Även om arbete och studier är slutmålet, pratar case managern inte enbart om arbete. Man talar om boende, hälsa, ekonomi, relationer och diagnoser. Alla delar i livet ska fungera.

Skip to content