”Ofta blir man lovad anpassning men så fort man inte fungerar som andra så har man misslyckats”

I Lumena och Conecto lägger vi stort fokus på de egna erfarenheterna. På så sätt görs deras röster hörda och stärker rätten till medbestämmande. Det kommer genomsyra vårt arbete inom olika områden under hela projekttiden. Här kommer vi publicera livsberättelser, intervjuer, citat från fokusgrupper och mycket mer.

Läs våra deltagares berättelser

Shan 27

1 sep, 2023

Anton 27

1 sep, 2023

Elin 21

1 sep, 2023

Martina 47

28 feb, 2024
Skip to content