Det långvariga utanförskapet

Riksförbundet Attention

Vad innebär NPF och hur kan det påverka en persons möjligheter till studier eller arbete? Och vad kan vi som möter denna målgrupp göra bättre för att underlätta en positivskolgång och ett hållbart arbetsliv?

Föreläsare är Elin Pietras från Riksförbundet Attention.
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörningar.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ofta kallat npf) är överrepresenterade i sammanhang kopplat till svårigheter i skola eller arbete, såsom problematisk skolfrånvaro eller arbetslöshet.
Detta kunskapsseminarium kommer ge dig en större förståelse för vad NPF innebär och hur det ser ut i Sverige idag för barn, unga och unga vuxna med NPF i skola och arbetsliv.
Du kommer även få med dig verktyg hur vi kan bli bättre på att möta och stötta denna målgrupp.Föreläsare:
Elin Pietras, Riksförbundet Attention

Datum: 13 februari

Tid: 09.00-10.30

Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mejl dagen före.

Skip to content