Deltagarinkludering

Youth 2030 Movement

”De säger att de vill veta vår åsikt, men sen lyssnar de inte på vad vi säger.”

Unga vill vara delaktiga, föra fram sina åsikter och vara med och bestämma kring saker som påverkar dem. Samtidigt känner många unga runt om i landet att det inte går, och det finns en besvikelse över en vuxenvärld som gång på gång väcker förväntningar och förhoppningar på att lyssna på ungas röster men sen inte levererar.

Vuxna vill ta in ungas åsikter och skapa inflytandeprocesser, men ändå finns det svårigheter i våra strukturer och organisationer att göra det på riktigt.
Vid det här utbildningstillfället kommer vi att prata om hur deltagarinkludering kan se ut, varför vi behöver arbeta med det och hur vi faktiskt kan nå dit.

Vi kommer gå igenom vad det innebär att i praktiken och på ett systematiskt sätt inkludera, involvera, och skapa delaktighet. Vi kommer att utgå ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, men alla verktyg och perspektiv kan användas för att skapa bättre förutsättningar för deltagarinkludering för alla.

Om föreläsaren:
Youth 2030 Movement (länk) är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna.

Föreläsare:
Stina Scott

Datum: 7 mars

Tid: 09.00-10.30

Plats: Föreläsningen sker på Zoom – du får länken skickad till din mejl dagen före.

Skip to content