Från ett läge till ett annat | Lumena och Conecto

Lumena och Conecto är två projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projekten erbjuder både individuellt stöd till medborgare och kompetensutveckling som riktar sig till de som arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Färgglad illustration

Lumena vänder sig till dig som behöver samordnat stöd för att komma ut i arbete eller studier. Vi använder oss av metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management.

Färgglad illustration

 

Conecto erbjuder kompetensutveckling till alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar. Projektet fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Conectos kalendarium

I detta kalendarium kan du se våra föreläsningar. Conecto erbjuder även fördjupande kunskapsdagar, workshops och handledning inom utvalda teman.

Läs mer här (länk) eller kontakta Conecto på conecto@haninge.se för mer information.

Tipslåda

Lämna gärna tips och önskemål på föreläsningar och seminarier i vår tipslåda.

Horisontella principer =
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Våra metoder

Sju delprojekt i 20 av Stockholms kommuner

Färgglad illustration
Skip to content