Bild av Anna Östman

”Det handlar om hopp och delaktighet”

”Det är spännande att arbeta i gränslandet mellan vad människor behöver och vad samhället erbjuder,” säger Anna Östman som är delprojektledare för Lumena Conecto SUVS, som drivs i kommunerna Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna. 

Känslan av att ha något viktig och nödvändigt att erbjuda genomsyrar Lumena Conecto SUVS från start.

” Jag är samhälls- och beteendevetare i botten och mitt senaste jobb var som Case manager och Supported Employment-handledare i MIA, ett ESF-projekt med snarlika mål. För mig är de här frågorna otroligt viktiga. Det handlar om människors möjlighet att få vara en del i samhället”, säger Anna.

Som exempel lyfter hon ett av problemen vi har på arbetsmarknaden idag. 

”Det finns så många som vill ha ett arbete att försörja sig på. Samtidigt saknas det arbetskraft på många håll. Grupperna kan ha svårt att hitta varandra. Där kan vi hjälpa till. Människor mår bra av att vara med och bidra.”

 Även om en person har behov av anpassningar för att kunna utföra ett visst arbete så går det att oftast att ordna, om man vet vilka hjälpmedel eller anpassningar som behövs och vad som är möjligt att få.

”Medarbetarna har olika erfarenheter och kunskaper om hur myndigheterna, kommunerna och vården fungerar. De vet vilket stöd som finns och olika insatser kan kombineras. Den kunskapen är guld värd. Den leder till att fler hittar sin plats och kan försörja sig själva.”

 SUVS delprojekt erbjuder stöd till personer som är mellan 16 och 64 år och som bor i Samordningsförbundets tre kommuner. Tack vare att de arbetar parallellt med flera  insatser, kan de ge stödet individuellt anpassat efter varje deltagare.

“Vi arbetar I de personcentrerade metoderna Supported Employment, Case management och Supported Education. Deltagaren kan få stöd av både Case management och Supported Employment samtidigt, eller så kan det ena gå över i det andra.

 Det fina är att alla mina medarbetare har erfarenhet av de olika myndigheter och organisationer som berör deltagarnas olika behov. Vi samarbetar ibland med med Hoppet, en verksamhet riktad till unga. Vi kan verkligen ge ett brett, anpassat stöd.”

Anna har arbetat många år med arbetsmarknadsfrågor och sett utvecklingen. Under resans gång har hon sett att strukturerna vi skapar ibland går i klinch med vad människor behöver.

”När jag ser det tycker jag att jag som anställd i det offentliga rummet måste ta ansvar för att stödet blir rätt för medborgarna.”

 Ett exempel på när det inte fungerar är det alltmer digitaliserade stödet.  Alla klarar inte av kraven som finns för att anmäla sig, eller skriva in sig på olika webbsidor. Det behöver inte betyda att de inte kan arbeta.

”Jag tycker om människor, är nyfiken, vetgirig och försöker få syn på nya sätt att lösa saker. Därför är det viktig med samverkan. Tillsammans kan vi göra livet till det bättre för de som behöver stöd för att närma sig arbete och studier. 

 Nu ser jag fram emot att få jobba med Lumena och Conecto. Vi är många och tillsammans blir vi starka.”

Skip to content