”Vi har ett driv i gruppen och kommer att nå våra mål”

”Det som driver mig är att hjälpa människor och att göra samhällsnytta. Jag blir stimulerad av att på sikt se att människor får ett jobb och kan förverkliga sin drömmar samtidigt uppleva samhällsnyttan”, säger Tony Danho, delprojektledare i Lumena Samsund som finns i kommunerna Sundbyberg, Järfälla och Upplands-Bro.

 

Tony kommer senast från arbetsförmedlingen där han skaffat sig en bred erfarenhet bland annat från områdena ”etablering”, ”arbetsgivare” och ”introduktion”. Tillsammans med fem medarbetare har han nu startat upp projektet.

 

”Den här tjänsten tilltalade mig eftersom jag såg att jag kunde tillföra något. Tillsammans med teamet kommer vi att nå de uppsatta målen.

 

 Totalt ska 130 personer få stöd att närma sig arbete eller studier. Det kommer att gå bra. Teamet har en bred erfarenhet och stort driv, motivationen ligger på en hög nivå.

 

 ”Vi har en representant från Arbetsförmedlingen, en från Järfälla, en från Upplands-Bro och två från Sundbyberg. Vår gemensamma visionen är att minska ekonomisk utsatthet och underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden”, säger Tony.

 

Det finns redan flexibla samarbeten med myndigheterna. Det ser Tony som en bidragande framgångsfaktor.

 

”Vi samarbetar. Det är tillsammans som vi utvecklar arbetet och metoderna. Målet är att det blir färre kontaktvägar för att få rätt stöd. Människor ska inte bollas runt mellan myndigheterna.”

 

Just nu ligger fokus på antalet deltagare och att ta fram en strategi för att nå målen.

 

”Eftersom vi känner till målen är det enklare att finna vägen dit, hur vi ska göra för att nå dem.”, säger Tony.

Skip to content