Maria Reed går över ett övergångsställe

Maria Reed, ny projektchef: ”Alla ska få skina”

”Jag brinner för de här frågorna. Personer ska få hjälp att skina och göra det de är bra på. Jag tror verkligen på att alla människor har något att bidra med”, säger Maria Reed som nu tar sig an rollen som en av två projektchefer i Lumena och Conecto.

Maria Reeds erfarenhet från stora ESF-projekt är gedigen. Hon var med från start i det länsgemensamma projekt MIA, som Samordningsförbundet Östra Södertörn också var projektägare till. Mellan 2017 och 2022 ansvarade hon för MIA HBS, ett av de framgångsrika delprojekten. Idag är hon en självklar ledare i Lumena.

 När delprojektet MIA HBS, som drevs i Huddinge, Botkyrka och Salem, gick i mål hade de arbetssätt och metoder som använts utvecklats och förfinats, men även implementerats. Idag finns MIA som en del i den ordinarie verksamheten.

”Det är viktigt med kompetensutveckling. Det finns ett stort behov av att stärka kunskap som bidrar till att stödja sammanhållna insatser, genom personcentrerade och parallella insatser, men även inom områden som leder till ökad tillgänglighet, digital inkludering och inflytande. Alla dessa områden ligger mig varmt om hjärtat. Vi gjorde många viktiga aktiviteter för att öka kunskaperna i MIA. I Lumena och Conecto får vi möjlighet att bygga vidare på det arbetet och når bredare”, säger Maria.

Maria lyfter även det faktum att Lumena och Conecto ska arbeta med strategisk påverkan. MIA påbörjade det arbetet genom att samla avvikelser, men även genom kommunikation.

”Vi kan påverka. Lumena och Conecto ger en möjlighet att fortsätta skapa bättre förutstättningar för målgrupperna. Samordningsförbunden i Stockholms Län har drivit ett stort projekt tidigare och sett hur viktigt det är med kommunikation om att metoderna ger tydlig effekt. Nu kan det som vi ser att det fungerar bli verklighet, glappen försvinner och människor kommer inte att behöva bollas runt mellan myndigheterna.”

Äntligen är de två nya projektcheferna i gång. Det kommer att bli en intensiv tid för uppstart. Maria gillar läget.

”Om jag ska ge en kort beskrivning av mig själv blir det såhär: Jag är norrländska till själ och hjärta, har tre barn och jag tycker om att jobba. Och att träna brukar jag säga, men jag gör inte det så ofta. Jag tycker om att åka skidor och läser gärna böcker.”

Skip to content