Bild av Stefan Capeda

Stefans resa hit har varit spikrak

Stefan Cepeda är världens bästa pappa och en engagerad fotbollstränare. Han brinner för människors lika värde, vilket präglar rollen som en av två projektchefer i de nya ESF-projekten Lumena och Conecto. ”Jag har fått erfarenhet från ett mikroperspektiv, nära olika målgrupper, men även förståelse för hur komplext det kan vara rent strukturellt”, säger Stefan.

Stefans föräldrar flydde diktaturen i Chile, samtalet om frihet och mänskliga rättigheter har han sedan barnsben. När det var dags att börja plugga frågade studievägledaren vad han var intresserad av.

”Jag har alltid velat jobba med allas rätt i samhället, inkluderings- och integrationsfrågor och för barn och vuxna som har det svårt” sa jag. Det förde mig till studier i internationell migration och etniska relationer och en examen i sociologi för att förstå hur olika strukturer kan påverka människor i ett samhälle.”

När Stefan jobbade i en grundskola med elever i behov av särskilt stöd, erbjöds han av Botkyrka kommun att starta och driva LärVux inom vuxenutbildningen. Mitt i flyktingströmmen 2015 vidgades hans roll och började då arbetade med bland annat nyanländas etablering i samhället med fokus på arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Sedan följde en tid som projektledare för breddad rekrytering på KTH, med uppdraget att upprätta en hållbar strategi för att nå underrepresenterade grupper med fokus på mångfald, inkludering och jämställdhet.

”Den här rollen som projektchef är en förlängning av allt arbete jag gjort för att inkludera människor genom arbete och studier. Med mig har jag förståelse för hur systemen fungerar och hur människor försöker navigera i dem.

Jag älskar hur samordningsförbunden arbetar för allas rätt i samhället och för personer som ofta vill mer, men som hamnar mellan stolarna utan att vi tar vara på deras resurser”, säger Stefan.

Han ser det som en stor möjlighet till förändring genom att arbetet med projekten Lumena och Conecto sker länsgemensamt.

”Vi vill skapa en utbildningsplattform med fokus på fungerande metoder och de viktiga HP-frågorna, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Min vision är att de kompetenshöjande insatserna för kommuner och myndigheter tillsammans med våra deltagarinsatser inom Lumena och Conecto, skapar en mer inkluderande arbetsmarknad. När projekten är slut vill jag att det ska vara implementerad kunskap – att metoder och arbetssätt som vi vet fungerar verkligen får fäste”.

Skip to content