En presentation på storbildsskärm

Inspirerande BIP-seminarie 7 juni

Nära 200 personer deltog då Karen Ask höll en intressant föreläsning om BIP- studien inom ramen för ESF-projektet Conecto. BIP-studien är en av ledstjärnorna i vårt arbete, då den levererade intressanta insikter kopplat till en rad avgörande indikatorer.

Studien utfördes av den danska stiftelsen Vaeksthuset mellan 2016 och 2013 och omfattade 4000 personer, vilket gör den till den största studie som genomförts på arbetssökande och personer som har utmaningar för att nå arbetsmarknaden.

”En av de viktigaste faktorerna som kom fram från BIP-studien är handläggarens betydande roll. Tror handläggaren på individens chans till jobb, blir resultatet lyckat. Tilltro är det viktigaste för deltagarens möjligheter att nå arbete och studier. Vi måste även ha inställningen att alla är olika och att ”one size doesnt fit all”, sa Karen.

Studien visar även att det är viktigt med en kombination av insatser.

”Personer som har jobbinriktad insatser, kan kombinera dem med kompetenshöjande insatser. Det kan även vara en social insats som pågår samtidigt.”

Skip to content