Bild av deltagare

”Ni jobbar med hjärtat” Berömmande ord från deltagare och EU-delegater

Den 14 juni hade vi äran att få presentera det unika med Lumena och Conecto för en EU-delegation på 80 personer som besökte Stockholm. Flera deltagare från våra tidigare insatser tog modigt plats på scenen och förmedlade gripande livsberättelser. Det blev ett berikande möte.

Det unika med Lumena och Conecto är att vi kombinerar ett direkt stöd till målgruppen genom insatser som leder till anställning och studier, med kompetensutveckling och lärande för medarbetare i myndigheterna. På onsdagen var vi ett av två projekt som lyftes som goda exempel på hur besluten i Europeiska socialfonden påverkar medborgarna i Sverige.

Det blev ett spännande möte mellan personer som deltagit i våra projekt tidigare, politiker, höga chefer, delegater i runda bordssamtal. Gemensamt för deltagarna är att de gått från låsta lägen, med mörker och hopplöshet till att hitta en plats där livet åter fått ljus och mening.

 

Modiga och starka röster gav en liten inblick i hur tufft det är, men även att utanförskapet på grund av arbetslöshet kan drabba oss alla. Deltagarnas resa har inte varit lätt, men tack vare rätt stöd från handledare som arbetar med personcentrerade och evidensbaserade metoder har alla som var med landat och funnit möjligheter för framtida egen försörjning.

EU-delegater, medarbetare och andra åhörare blev påtagligt berörda av berättelserna och av musiken som framfördes av två unga kvinnor som tidigare deltagit i MIA. Moderator var Ted Srigley och presentatörer av projekten var Sophia Dahlgren, Samordningsförbundet Roslagen och Anna Lexelius från oss.

Under en avslutande intervju från ABF:s stora scen belyste Anna Lekselius, att den största utmaningen med att inkludera personer från våra målgrupper på arbetsmarknaden är olika diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden.

”Det kan handla om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, hudfärg eller etnicitet. Vi ser också att ett stort problem är styrning och ledning av offentliga verksamheter där vi i Sverige har svårigheter att samarbeta med varandra över organisationsgränser. Detta gör att stödet till målgruppen inte blir effektivt”, sa Anna.

Vi är stolta över att ha genomfört denna eftermiddag för runt 80-personer, många med möjlighet att föra våra deltagares talan på högre nivåer och med mandat att påverka livet för våra målgrupper. Vi lyckades förmedla vårt viktiga budskap, för det kom ett mejl från Jonas Bergström, förvaltningschef på svenska ESF-rådet redan morgonen därpå.

”Jag vill passa på att tacka er för det fantastiska mottagandet vi fick med ESF-kommittén igår. Väldigt väl genomfört och fantastiskt kul att se era duktiga deltagare och medarbetare. Vi har fått många berömmande ord från våra europeiska kollegor”

Skip to content