Konferens om innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv – kom och var med!

Lumena och Conecto medverkar vid en konferens om innovativa   lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Många intressanta talare deltar, bland annat Nicholas Lunabba som är författare till boken ”Blir du ledsen om jag dör”.  Konferensen är gratis och går av stapeln i Malmö den 23 november – kom och var med!

Konferensen arrangeras av Mötesplats för social innovation (MSI) och Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

I sessionen Så banar vi väg för ett jämställt och jämlikt arbetsliv, på konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv, 23 november, fördjupar vi oss i diskriminerande strukturer som råder på svensk arbetsmarknad och delar exempel på hur vi innovativt kan bryta dessa mönster och strukturer.

Vi lyssnar på dem som vet vad som gör skillnad och vad som faktiskt ökar inkluderingen. Avslutningsvis möts talarna i ett panelsamtal om hur denna utveckling skulle kunna se ut framåt för en jämställd, tillgänglig och icke-diskriminerande arbetsmarknad.

På svensk arbetsmarknad har vi ojämlika möjligheter att kunna få och behålla ett arbete. Problemet kvarstår oavsett konjunktur. Bland dem som har svårast att få och behålla ett arbete ser vi personer med kort utbildning, personer med funktionsnedsättning, äldre och personer med utrikesbakgrund. Stödet till målgruppen finns men når långt ifrån alla och är ofta för komplicerat och komplext utformat för att göra verklig skillnad.

Talare:  Lovette Jallow, författare, talare, entreprenör och aktivist
Stefan Cepeda, projektledare för de länsövergripande projekten Lumena och Conecto i Stockholms län, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Maria Reed, projektledare för de länsövergripande projekten Lumena och Conecto i Stockholms län, Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Anna Lexelius, förbundschef och samordnare för Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)

Moderatorer:  Verenice Bengtsson och Tala Alsaadi

Tid: 23 november

Plats: Malmö Universitet

Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv är en del av vårt arbete som Kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden, och genomförs i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och Partnerskapet för social innovation i Region Örebro Län. Projektet samt konferensen är medfinansierade av Europeiska unionen.  

Skip to content