Lumena Roslagen

Lumena omnämns i pressen

Vi kan med stolthet berätta att Lumena gör skillnad. I en artikel i Dagens Nyheter omnämns ett av våra sju delprojekt – Lumena Roslagen. Delprojektet vänder sig till personer som bland annat bor i Norrtälje kommun och behöver sammansatt stöd för att nå arbete eller studier.

I Norrtälje kommun har en hög andel invånare någon form av psykisk ohälsa och är socioekonomiskt utsatta. Det har Norrtälje kommun tagit fasta på och arbetar för att tänka nytt kring socialtjänsten där Lumena spelar en viktig roll.

Med hjälp av projektet ges socialtjänsten i Norrtälje kommun möjlighet att samarbeta med andra aktörer så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården, något som i många fall är en absolut nödvändighet för personer som står långt ifrån arbetslivet att nå självförsörjning och ett hållbart arbetsliv.

Skip to content