”Man är inte alltid så kulturellt kompetent som man kanske tror”

”Jag har jobbat med arbetsmarknadsfrågor i 13 år, alltid med fokus på funktionshinder. Jag har en master i internationella relationer och brinner för mänskliga rättigheter” säger Susan Korsman och tillägger med ett skratt att hon är ett så kallat Sida-barn och har växt upp i en familj där alla är engagerade.

Lumena Stockholms stads delprojekt är uppdelat i två. Susan är projektledare för Novum och arbetar även tillsammans med Jonas i IPS integrerat i psykostvården.

– Jag startade min karriär i Zimbabwe där jag fick en lärorik och bra period. Sedan kom jag på att det går att arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige, det fungerade bättre för mig”.

Från privat till offentlig verksamhet

Sedan dess har Susan arbetat på olika organisationer där hennes kompetens både växlat upp och kommit till sin rätt, bland annat på Afrosvenskarnas riksorganisation och på MISA, där hon arbetade i nio år som arbetskonsulent.

-Jag ansvarade där för olika projekt, bland annat ett empowermentprojekt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, IF.

Senaste jobbet var i ESF-finansierade projektet Rätt stöd för mig som riktade sig till unga i Stockholms Län.

-Det är enormt spännande att gå från privat till offentlig sektor och få arbeta med jättar som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Stockholms kommun, säger Susan.

Unikt att BUP är med

-Mina förväntningar är rätt låga så här i början av projektet. Arbetsmarkandsförvaltningen i Stockholms stad och psykiatrin har inte så mycket dialog idag och väldig lite kunskap om varandras uppdrag och organisation. Genom projektet vill vi öka den kunskapen. Vi tror det kommer att ge bättre förutsättningar för att våra deltagare ska kunna erbjudas insatser parallellt. Det som är unikt är att vi har medarbetare i projektet som är anställd av psykiatrin. BUP medfinansierar också sin medarbetare, säger Susan.

Det är ingen ny insats, utan fungerar som en lots i de befintliga insatserna. Medverkande parter i projektet är BUP, Intensiv öppenvård, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad samt Vuxenpsykiatrin, Mottagningen för unga vuxna i Globen samt Mottagningen för tvångssyndrom och AST i Alvik.

-Vi ska ta mot personer som befinner sig hos någon av våra projektparter, men som kan behöva en parallell insats hos någon av våra andra. Det kan handla om att stötta en deltagare att ta kontakt med jobbtorg för att få stöd mot studier eller arbete samtidigt som man har en pågående kontakt inom psykiatrin. Eller att man behöver stöd i övergången mellan BUP och vuxen psykiatrin. Vi ska också ta emot personer som inte har någon insats alls, men som behöver det, och stötta dem i att hitta rätt det hen behöver för att hen ska ta sig vidare och blir delaktig i samhället och leva ett självständigt liv.  När projektet är slut vill jag att det ska finnas kvar ett multikompetent team som kan jobba med mellanrummen, för vi kan lära oss så mycket av varandra.

Fokus på jämställdhet och jämlikhet

-Frågan är varför det är så vitt? Vi ska ta del av Concetos kompetensdelning och bli bättre på att motverka strukturell diskriminering. Vi tänker geografiskt och vill nå grupper som inte självklart kommer till oss. Under rekryteringsprocessen har vi haft de tre nyckelorden jämställdhet, jämlikhet och jämlikhet i fokus, säger Susan.

 

Skip to content