Intressant kunskap om Matchning från dag 1

”Syftet med Matchning från dag 1 är att överföra information mellan arbetssökande och arbetsgivare för att nå hållbara matchningar,” säger Ayse Andersson som utvecklat metoden under 13 års tid. Den 19 september hade vi förmånen att bjuda in till en föreläsning om den omtalade metoden.

I Lumena och Conecto hoppas vi kunna nå våra mål. En väg dit är att stärka kompetens och lärande. Först ut under hösten 2023 är Ayse Andersson och Magnus Rödin från Arbetsförmedlingen.

De ger en fördjupad insikt i det högaktuella ämnet ”Matchning från dag 1”. Metoden har visat sig ge mycket goda resultat. Inledningen av Magnus handlade om forskning och resultat kopplade till metoden under ”Jämställd Etablering” ett tidigare socialfondsprojekt som pågick mellan 2018 och 2021 med fokus på nyanlända.

Fokus på kvinnor

-Vi pratar om de fyra U:na, vilket innebär att fokusera på kvinnor i urval, utformning, utfall och uppföljning. Sammanfattningsvis kan vi säga att många deltagare befinner sig långt från arbetsmarknaden och uttrycker att de önskar få stöd för att komma ut på arbetsmarknaden och de lyckades också bli anställda inom kort tid och till en rimlig kostnad säger Ayse Andersson.

Utgångspunkter för Matchning från Dag 1 är gruppinventeringar, kartläggning av arbetsgivare, förhållningssätt och fler insatser till kvinnor för att uppnå ett jämställt resultat. Det är också viktigt med teamarbete och uppföljning, medarbetare behöver få veta vad som fungerar och vad som kan utvecklas.

Missmatchning är inte hela problemet

Ofta pratar man om missmatchning som en enkel förklaring till relationen mellan arbetsmarknadens efterfrågan och den kompetens som finns, ofta kopplat till låg- och högkonjunktur.

-Det förklarar inte hela problematiken bakom missmatchning. Aangriper vi de andra delarna kan vi minska arbetslösheten. De punkter vi behöver ta oss an är att arbetsgivaren minimerar riskerna genom att ha högre kravprofil än de behöver, att de använder informella kanaler. Marknaden saknar information om de nyanlända. Och de sökande saknar förutsättningar för att matcha med de lediga platserna, säger Ayse Andersson.

 Ett annat viktigt problem är diskriminering.

-Diskriminering på arbetsmarknaden är ett annat viktigt hinder för deltagare, det återkommer i allt från det som kallas preferensdiskriminering, alltså att du vill helt enkelt inte anställa en person som är utrikesfödd. Det finns även så kallad konsumentdiskriminering, när till exempel patienter hävdar att de endast vill ha en svensk läkare och vårdcentralen lyssnar på dem och anställer för att tillgodose önskemålen” säger Ayse.

Dokumentation från föreläsningen finns i vår kompetensbank >>

Skip to content