Margaretha Nylander och Karin Benzler vid Gävle-konferensen.

Samverkan mellan flera ESF-projekt – en framgångsfaktor

Under en konferens som Samordningsförbundet Gävleborg anordnade nyligen delade Samordningsförbundet Östra Södertörn med sig av sina erfarenheter från SamMa-projektet. Samarbetet mellan de nya projekten SATSA och Lumena/Conecto fanns också med på agendan. 

– Vi berättade om hur vi arbetat för att erbjuda arbetsinriktat stöd till unga med funktionsnedsättning som har stora stödbehov. Vi berättade också om hur vi lyckats implementera stödet, säger Margaretha Nylander, tidigare projektledare för SamMa-projektet, numera projektledare för projektet SATSA.

Genom SamMA-teamen tillfördes nya funktioner och utgick från metoden Supported Employment. Samtidigt gavs parallella insatser i form av Case manager-stöd och hälsoinsatser där arbetsterapeuten var en viktig funktion i samverkan med Supported Employment-handledaren.

– Vi arbetade också utvecklingsinriktat och bidrog till att ta fram överenskommelser om samverkan mellan kommunens verksamheter och Försäkringskassan. Alla tre kommuner som ingick i projektet har överenskommelser numera. Samtliga har öppnat upp för att arbetsmarknadsenheterna kan ta emot deltagare som har LSS.

Samverkan mellan projekten SATSA och Lumena/Conecto
Under konferensen togs även projekten SATSA och Lumena/Conecto upp av Margaretha och Karin Benzler, utredare vid Samordningsförbundet Östra Södertörn.

-Båda projekten är en fortsättning efter SamMA-projektet och MIA-projektet. SATSA och Conecto samverkar kring metoden Supported Education där deltagare och chefer från Lumena och SATSA får utbildningsinsatser som vi upphandlat från RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Framöver har vi även planerat att samverka kring regeringsuppdraget Upptäcka våld som båda projekten kommer arbeta med, avslutar Margaretha.

Mer information om projekten finns via länkarna här nedan:

Skip to content