”Vi söker upp personer som behöver stöd”

”Vi ska hitta nya deltagare som behöver vårt stöd för att nå arbete eller studier, men kanske inte vet vilken hjälp de kan få. Vi vet att det finns jobb och möjligheter, men man behöver tänka lite annorlunda.  Projektet gör det enkelt att få rätt stöd. Det är bara att ringa oss, eller skicka ett SMS”, säger Susanne Johansson, delprojektledare för Alis Lumena Södertälje.

Alis Lumena har ett tydligt syfte: Att skapa hållbara arbeten och studier för personer som upplever att de inte har tillgång till stöd.

-Att besöka skolor, fritidsgårdar och föreningar står högt på agendan. På det sättet når vi personer som kanske inte vet om att de kan få stöd för att nå arbetsmarknaden. Det är en viktig del i arbetet för en jämlik och jämställd arbetsmarknad, säger Susanne.

Två namn, en vision

En förebild är projektet Alis som nu inkluderas i Lumena. Alis är en fungerande verksamhet riktad till personer mellan 18 och 30 år.

-I Lumena 30+ jobbar vi på ett liknande sätt med dede som fyllt 30 och uppåt. Det är en trygghet att Alis har fungerat så bra. Att utveckla samverkan och samarbeten passar min personliga drivkraft, vilket är att ha en verksamhet som passar alla, där man kan göra störst skillnad för människor, säger Susanne.

Stöd på flera livsområden

Det unika med projekten är att stödet kan ges på olika livsområden. Precis som Alis, ska Lumena, erbjuda stöd kring fler utmaningar i livet.

-Med hjälp av mentorer kan deltagarna få vägledning kring boende, ekonomi och skulder, våld, vårdkontakter och annat som hindrar dem från att ta en plats på arbetsmarknaden. Forskning visar att genom att sätta in flera insatser samtidigt för att hjälpa personer med helheten når vi bättre resultat, säger Susanne.

Susanne har tidigare jobbat i olika projekt och varit med och byggt upp en IPS-verksamhet i Södertälje, EFA. Hon har djup och bred erfarenhet av målgrupperna och lyfter tillgängligheten som en viktig framgångsfaktor. För at anmäla sig till Alis Lumena skickar man bara ett SMS, eller så ringer man.

Visionen i linje med hela projektets mål.

I projektet fokuserar medarbetarna på vanliga studier eller arbeten på öppna arbetsmarknaden. Vilket vi sett leder till mer hållbara långsiktiga individuella lösningar.

-De som kommer till oss ska få jobb. Målen är bra och utmanande, men inte omöjliga. Många tror inte att de har så goda möjligheter som de har. Vi ska hjälpa dem att se att det går att lyckas. Vi tror på det här. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft, det märker vi bland annat på projektet Alis, säger Susanne.

 

Skip to content