Ett litet steg kan vara stort

”För en person som suttit hemma i många år kan det vara ett viktigt, avgörande steg att komma till ett möte med en arbetscoach. Ska mötet bli lyckat behöver vi bemöta hen med en genuin tro att personen kommer att börja arbeta. Personen kanske aldrig tidigare har hört någon säga att de kan få ett jobb”, säger Christer Rindensbacher, projektledare i Lumena Roslagen.

 Christer lyfter vikten av att inte stirra sig blind på att människor ska ut i arbete. Lumena i Roslagen kommer att stötta 300 personer under projekttiden med målet att rusta deltagaren att ta nästa steg närmre arbete eller studera.

– Det viktiga är de små stegen från ett läge till ett annat. Det finns en plats för alla och just nu säger jag prova Lumena när inget annat hjälper. Jag älskar att hitta människor där de är och visa dem steg i rätt riktning”, säger Christer.

Erfaren chef och människokännare

 Privat är Christer en engagerad morfar och farfar som gillar att spela gitarr, fiska och som gärna ägnar sig åt friskvård. För honom känns Lumenas idé så rätt efter många år som chef inom myndigheter.

– Jag tar reda på vad personer kan och vill och har aldrig varit rädd för att berätta för personer vad de är bra på. På det sättet har jag inspirerat många att våga pröva nya vägar.

Den förmågan var en tillgång redan i chefsrollen på Arbetsförmedlingen där han insåg hur rätt och roligt det var att arbeta med människor.

– Jag ser människor där de är och hittar styrkor hos alla, oavsett funktionsförmågor och annat som kan verka som ett hinder på väg mot arbetsmarknaden.

Deltagaren i centrum

Som chef för Arbetsförmedlingen fick Christer kontakt med förbundets tidigare ESF-projekt, MIA Vidare. Han blev nyfiken och engagerade sig i projektet där han även fick möjlighet att träffa deltagarna.

– Jag blev intresserad av hur deltagarna upplevde att de gick från ett läge till ett annat. Det blev ett fantastiskt möte. Att få lyssna på en deltagares berättelse hur det är att ha kontakt med oss myndigheter påminde mig om det viktigaste perspektivet: Människans, medborgarens, deltagarens. I Lumena ska vi lyssna på de som behöver stöd mer än allt annat. De vet bäst vad de vill och behöver.

Metoder om principer om jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet

Lumena Roslagen arbetar med personcentrerade metoder, vilket innebär att de utgår från deltagarens förmåga, vilja och drömmar. Dessutom har arbetssättet inspirerats av den danska studien som kallas BIP. Studien lyfter vikten av bemötande.

-Deltagaren ska känna att arbetscoachen tror att det är möjligt för hen att få ett jobb. Det måste vara tydligt att det är på riktigt. Med den utgångspunkten ser vi varje steg som en väg mot det målet”.

Lumena Roslagen ställer sju frågor om våld till alla deltagare. Det har fört med sin en skrämmande insikt. Många upplever hinder i sin vardag på grund av våld i nära relationer.

-Självklart arbetar vi för att få in alla delar som ingår för att skapa en jämställd och inkluderande arbetsmarknad”, säger Christer.

 

 

 

 

 

Skip to content