Här samlar vi dokumentation från
tidigare seminarier och utbildningar

Kunskapsdag i BIP (flera tillfällen)

7 maj, 2024
BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en uppmärksammad dansk forskningsstudie som visar vad som som ökar sannolikheten för personer med komplexa behov att få ett arbete.

Lågaffektivt bemötande

25 apr, 2024
- Varför är ett lågaffektivt bemötande så viktigt i arbetet med att stötta personer med särskilda behov att komma ut i arbete och studier? - Hur kan lågaffektivt bemötande vara effektivt i förhållande till ett stressigt arbetsliv?

Varför behövs Supported Education (SEd)?

21 mar, 2024
SEd är en metod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan och som vill lyckas med sina studier. Metoden innebär individanpassat stöd för att nå utbildningsmålen genom t.ex. akademiskt stöd, mentorskap, rådgivning och andra resurser för att stötta individen i att övervinna hinder.

Deltagarinkludering, Youth 2030 Movement

7 mar, 2024
Youth 2030 arbetar aktivt fram till år 2030 med att öka ungas inflytande i demokrati och har i detta arbete tagit fram en demokratiseringsmodell som en del i deras arbete. Idag lyssnar vi på Stina Scott från Youth 2030 Movement.

Riksförbundet Attention och Det långvariga utanförskapet

13 feb, 2024
Vad innebär NPF och hur kan det påverka en persons möjligheter till studier eller arbete? Och vad kan vi som möter denna målgrupp göra bättre för att underlätta en positivskolgång och ett hållbart arbetsliv?

Rasism i arbetslivet

24 jan, 2024
Aktiva åtgärder kallas de insatser som diskrimineringslagen förordar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Våld i nära relationer

22 jan, 2024
Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Det är vad regeringsuppdraget handlar om som NNS drivit tillsammans med flera samordningsförbund från hösten 2019.

Hjärnan, skärmen och krafterna bakom

16 jan, 2024
Sissela Nutley har doktorerat i kognitivneurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet, och hur hjärnan påverkas av till exempel datoriserad träning eller vad vi ägnar oss åt på fritiden.

Våld i ungas parrelation - 1000 möjligheter

14 dec, 2023
Mäns våld mot kvinnor kostar samhället 43 miljarder per år och mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.

Antidiskrimineringsbyrån och DO

26 okt, 2023
Conectos föreläsning om diskriminering hölls av Antidiskrimineringbyråns Annika Heikkinen, verksamhetsledare, och Maria Refai, jurist.

Posttraumatisk stress - Frida Johansson Metso

10 okt, 2023
Den 10 oktober 2023 föreläste Frida Johansson Metso från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr och krigsskaderehabilitering om PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

Matchning från dag 1

19 sep, 2023
Metoden ”Matchning från dag 1” eller MD1 är en evidensbaserad metod som ökar arbetskraftsdeltagande och sysselsättning för personer som nyligen invandrat till Sverige.

Här samlar vi dokumentation från tidigare seminarier och utbildningar

Posttraumatisk stress – Frida Johansson Metso

Här kan du se hela föreläsningen av Frida Johansson Metso från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr och krigsskaderehabilitering. Hon talar engagerande om PTSD och hur det kan ta sig uttryck.

Frida går igenom posttraumatiskt stress och knyter an till olika arbetsuppgifter inom offentlig sektor. Hon lyfter goda exempel på hur samverkan mellan vården och andra aktorer runt den traumatiserade personen kan påskynda återhämtning. 

Matchning från dag 1

Idag talar många om ”Matchning från dag 1” eller MD1 som en lösning för att öka arbetskraftsdeltagande och sysselsättning för personer som nyligen invandrat till Sverige. Men vad är det? Hur har det förändrat arbetsförmedlarnas matchningsarbete? Hur har det förbättrat villkoren för våra målgrupper?

Under föreläsningen som anordnades av Conecto berättade Ayse Andersson, skapare av metoden, och Magnus Rödin från Arbetsförmedlingen om metodarbetet som växt fram under ESF-projektet Jämställd Etablering som pågick mellan 2017 och 2021.

Skip to content